Möten i kommunnätverket för giftfri vardag

Möte i Uppsala den 8 december 2016

Nätverket träffades i Uppsala den 8 december 2016. Mötet arrangerades av Kemikalieinspektionen i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Upphandlingsmyndigheten.

Nätverket har växt sedan det förra mötet och har nu 300 medlemmar från 134 av Sveriges 290 kommuner. 13 länsstyrelser, 6 regioner och 2 landsting har också gått med.

Förmiddagens föredrag filmades och finns att se här nedanför. Bland annat berättade Kemikalieinspektionen om aktuella frågor som hormonstörande ämnen, Agenda 2030 och PFAS. Regeringskansliet presenterade sin utredning om ett kunskapscentrum för substitution. Västra Götalandsregionen delade med sig av sina erfarenheter från att arbeta med konceptet ”Kemikaliesmarta rum”. Under eftermiddagen hölls tre seminarier. Håll Sverige Rent berättade om kemikaliesmart förskola, BASTA, Sunda hus och Byggvarubedömningen berättade om frivilliga bedömningssystem för byggmaterial och Upphandlingsmyndigheten berättade om kemikaliekrav vid upphandling.

Nästa steg i kommunnätverket blir, förutom den löpande aktiviteten på nätverkets webbsida Samarbetsrum, en turné genom Sverige med start 2017. Under två års tid ska alla län i landet besökas.

 

Kick-off för kommunnätverket för giftfri vardag

24 november 2015 

Tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjöd vi in till kick-off för Kommunnätverket för Giftfri vardag den 24 november 2015 i Örebro. 102 kommuner hade då anmält sig till nätverket och 71 av dem var representerade på mötet.

Här kan du se vad som sades på förmiddagen. Talade gjorde representanter för Kemikalieinspektionen, Jönköpings kommun, Upphandlingsmyndigheten och Stockholms stad. SKL, Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Upphandlingsmyndigheten och Länsstyrelsernas representant blev intervjuade av moderatorn Jörgen Rundgren. På eftermiddagen diskuterades hur arbetet i nätverket ska fortgå. De områden som diskuterades var kemikaliekrav vid upphandling, kemikaliekrav vid byggande, byta ut befintliga produkter och varor, utbildningsinsatser och kemikaliehandlingsplan.

Några röster från mötet

Vad har du för förväntningar på nätverket?

Ulrica Larsson och Tina Plejert, miljöingenjörer i Habo kommun:
- Att skaffa nya kontakter med andra kommuner och med er myndigheter är väldigt viktigt. Ibland kör man fast och då behöver man ansikten och namn för att ta sig vidare och få tips och vägledning.

Anna-Karin Poussart, miljöstrateg i Lunds kommun
- Jag förväntar mig ett aktivt arbete från kommunerna i nätverket så att vi kan dela med oss till varandra och lättare nå framgång. Vi har ett regionalt samarbete i Skåne men det är bra att en nationell myndighet samordnar så att det finns större ytor för samarbete.

Xiomara Holmbäck, miljö och hälsoskyddsinspektör i Sollentuna kommun
- Jag hoppas på att få stöd och hjälp med vilka problem det kan finnas med olika varor och kemikalier, till exempel i förskolor.

Anders Bernberg, miljösamordnare i Vetlanda kommun
- Jag hoppas på att få stöd i att fler gör samma sak. För att få med oss politikerna i frågor om giftfri vardag så behöver vi mer bredd och kunskap. Om vi har vi flera instanser bakom oss från det här nätverket så hoppas jag att det blir lättare att få till politiska beslut.