Åtgärdsprogram för PFAS

Innehållsförteckning:

Arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för PFAS slutfördes 2017. Målet med åtgärdsprogrammet för PFAS har varit att öka kunskapen och minska användningen av högfluorerande ämnen (PFAS) för att skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten. Åtgärdsprogrammet för PFAS var en del av regeringsuppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag som slutfördes 2020. 

Foto av en pojke som fiskar med metspö från en brygga vid en sjö. I bakgrunden syns skogar och fjäll.

Vi vill minska användningen av högfluorerande ämnen och skydda vår miljö, särskilt vårt grundvatten och dricksvatten.

Högfluorerade ämnen kallas ibland även för PFAS (perfluorerade alkylsyror). De används bland annat i brandskum och för att skapa ytor som är vatten-, fett- och smutsavvisande, till exempel i textilier, impregneringsmedel och skidvalla. Ämnena tillhör de absolut mest svårnedbrytbara i naturen.

Läs mer om PFAS.

Uppdraget

Åtgärdsprogrammet för PFAS togs fram som en del av regeringsuppdraget Handlingsplan för en giftfri vardag som slutfördes 2020. Åtgärdsprogrammet för PFAS slutfördes 2017.

I programmet ingick att

  • vara pådrivande i de nätverk som vi bildat tillsammans med andra myndigheter och aktörer.
  • verka för att företag frivilligt ersätter högfluorerade ämnen med mindre farliga ämnen och material.
  • verka för att en handlingsplan initieras inom EU.
  • göra en kartläggning av användningen av högfluorerade ämnen och förekomsten av alternativa ämnen och material.

Nätverk

Vi har tillsammans med andra myndigheter och aktörer bildat två nätverk.

Rapporter och PM

Rapport 9/16: Strategi för att minska användningen av högfluorerade ämnen, PFAS

PM 1/16: Användning av brand­släck­nings­skum som innehåller hög­fluorerade ämnen i Sverige 2014-2015

Rapport 1/16: Förslag till nationella regler för högfluorerade ämnen i brandskum

PM 6/15: Chemical Analysis of Selected Fire-fighting Foams on the Swedish Market 2014

Rapport 6/15: Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ Länk till annan webbplats.

PM 3/14: Kartläggning av brandsläckningsskum

PM 5/13: Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter

Senast uppdaterad 13 oktober 2021