Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Avslutade regeringsuppdrag

Innehållsförteckning:

Här kan du läsa om några av de regeringsuppdrag som nyligen har avslutats.

Handlingsplan för en giftfri vardag

Kemikalieinspektionen hade mellan 2010 och 2020 i uppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för en giftfri vardag. Målet var att minska de kemiska riskerna i vardagen. Uppdraget har gett goda resultat och vi har haft möjlighet att bygga upp kompetens, etablera nya samarbeten och genomföra insatser nationellt, i EU och internationellt.

Läs mer om handlingsplan för giftfri vardag.

Kartläggning av farliga ämnen

Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen som finns i varor och kemiska produkter och som ännu inte är begränsade i EU:s kemikalie­lagstiftning är avslutat. Kartläggningsuppdraget redovisades till regeringen den 1 december 2020. Syftet med uppdraget var att ta reda på om det finns farliga kemiska ämnen i varor och kemiska produkter där allmänheten riskerar att bli exponerade, för att bättre kunna prioritera åtgärder för farliga ämnen i framtiden.

Läs mer om kartläggning av farliga ämnen.


Senast uppdaterad 7 oktober 2022