Forum för Giftfri miljö 2016

Forskning och innovation med koll på kemikalierna.

2016 års konferens handlade om forskning och innovation och vilka åtgärder som behövs på det området för att vi i framtiden ska kunna nå miljömålet giftfri miljö. Konferensen hölls i Aros Congress Center i Västerås den 21 november 2016.