Vårt uppdrag

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vi är en statlig myndighet som kontrollerar att företag följer reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemikalier i varor. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att sälja och använda bekämpningsmedel. För att främja god hälsa och bättre miljö utvecklar vi lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och internationellt.

Vi arbetar i enlighet med en instruktion som utfärdas av regeringen. Instruktionen fastställer våra övergripande ansvarsområden och hur vi ska organisera vår verksamhet.

Förordning (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur vår verksamhet styrs.

Läs mer om hur vi arbetar.

Senast uppdaterad 13 juni 2023