Vårt uppdrag

Kemikalieinspektionen är en myndighet under den svenska regeringen. Vårt uppdrag är att arbeta för att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Det gör vi genom förebyggande kontroll av kemikalier, till exempel genom att utveckla lagar och regler. Vi arbetar i Sverige, inom EU och globalt.

Senast uppdaterad 18 december 2020