Vi prövar ansökningar och ger stöd i lagstiftningen

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen prövar ärenden enligt de regler som myndigheten ansvarar för. Vi upplyser och utbildar även företag, branschorganisationer och andra berörda i frågor om tillämpning av gällande lagstiftning.

Vi bedömer hälso- och miljörisker med olika bekämpningsmedel

När ett företag skickar in en ansökan om ett produktgodkännande för ett bekämpningsmedel prövar Kemikalieinspektionen ansökningen och tittar på hur användning av produkten påverkar människors och djurs hälsa samt vilka effekter den kan ha på miljön. Vi kontrollerar också om produkten är tillräckligt effektiv för sin tänkta användning.

Bedömningen är sedan en viktig grund när vi tar beslut om vi godkänner en produkt eller ger en dispens för ett bekämpningsmedel.

Läs mer om bekämpningsmedel

Vi planerar, samordnar och beslutar i ärenden om produktgodkännanden

Kemikalieinspektionen planerar, samordnar och fattar beslut i de ärenden som rör produktgodkännanden och dispenser angående bekämpningsmedel.

Vi tar också ut de ansökningsavgifter som de företag som vill ansöka om ett produktgodkännande eller en dispens ska betala.

Läs mer om reglerna för allmänkemikalier

Läs mer om ansökningsavgifter för biocider

Läs mer om ansökningsavgifter för växtskyddsmedel

Vi utbildar och informerar näringsliv, allmänhet och andra myndigheter

I EU:s fyra stora kemikalieförordningar – Reach-, CLP-, biocid- och växtskyddsförordningarna – står det att alla EU:s medlemsländer ska ha en så kallad helpdesk för att kunna informera om och utbilda i gällande kemikalielagstiftning.

På Kemikalieinspektionen har vi därför vår upplysningstjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, som bland annat ger information och stöd i frågor om hur gällande lagstiftning ska tillämpas till privatpersoner och företag. Vi ger också utbildningar, är med på mässor och har seminarier om kemikalielagstiftningarna och lägger ut information om befintliga, nya eller ändrade regler på vår webbplats.

Upplysningstjänsten svarar främst på frågor om ansvar och skyldigheter inom Kemikalieinspektionens verksamhetsområde. Vi kan inte svara på vad enskilda produkter innehåller eller bedöma risken med en viss användning.

Har du frågor om specifika produkter rekommenderar vi att du kontaktar det företag som säljer produkten. Det är företaget som har ansvar för att produkten är säker att använda och ska ha kunskap om sina produkters innehåll och eventuella skadliga egenskaper.

Kontakta oss för att ställa en fråga

Senast uppdaterad 22 september 2021