Så arbetar vi

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. Vi är en statlig myndighet som kontrollerar att företag följer reglerna för kemiska produkter, bekämpningsmedel och kemikalier i varor. Vi prövar ansökningar om tillstånd för att sälja och använda bekämpningsmedel. För att främja god hälsa och bättre miljö utvecklar vi lagstiftning och andra styrmedel i Sverige, inom EU och internationellt.

Vi bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga delområden:

  • Kemikalieinspektionen identifierar ämnen som kan vara skadliga och försöker minska risken för att folk kommer i kontakt med dem. Vi är med och utvecklar lagar, både i Sverige och inom EU, för att ämnen ska kunna hanteras säkert. De ämnen som är särskilt problematiska arbetar vi för att förbjuda och fasa ut helt, så att de inte kommer ut i samhället.
  • Vi prövar ansökningar om tillstånd från företag som vill sälja och använda olika bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är den enda produktgrupp som kräver godkännande från Kemikalieinspektionen för att de ska få säljas. För alla andra typer av produkter är det företaget som tillverkar, importerar eller säljer produkten som ansvarar för att innehållet är säkert.
  • Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som ansvarar för att inspektera att företagen följer lagarna. Företagen ansvarar själva för att deras produkter ska vara säkra för människors och djurs hälsa samt för miljön. I det ingår också att de produkter som innehåller kemiska ämnen ska kunna hanteras och användas på ett säkert sätt.

Ett sammanfattande begrepp för Kemikalieinspektionens arbete är förebyggande kemikaliekontroll. Ett viktigt led i den förebyggande kemikaliekontrollen är att öka företagens kunskap om skadliga ämnen så att fler företag blir medvetna om och förstår sitt ansvar. Vi sprider också kunskap till företag, organisationer och allmänhet om hur viktigt det är att hantera skadliga ämnen och kemiska produkter på ett säkert sätt.

Läs mer om vårt arbete med att utveckla lagstiftning och andra styrmedel

Läs mer om vårt arbete med att pröva ansökningar om tillstånd

Läs mer om vårt tillsynsarbete

Senast uppdaterad 29 juni 2022