Visa alla nyheter

Sverige vill ha en ambitiös EU-strategi för kemikalier

Nyheter 2020-06-29

Sverige har tillsammans med nio andra länder skickat ett gemensamt inspel till EU-kommissionen om att ta fram en kemikaliestrategi för hållbarhet och giftfri miljö. Inspelet fokuserar bland annat på behovet att utveckla säkra och hållbara alternativ till farliga ämnen.

Inspelet till EU-kommissionen skickades gemensamt av Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien och Österrike. I skrivelsen lyfter länderna frambehovet av att ta fram en EU-handlingsplan för PFAS-ämnen, att risken med hormonstörande ämnen regleras i all relevant lagstiftning och att varor som säljs via e-handeln ska vara säkra och inte innehålla kemikalier som är förbjudna inom EU.

Sverige har även skickat ett inspel på hur EU:s kemikalielagstiftning kan förbättras och vad en EU-kemikaliestrategi för hållbarhet bör innehålla. Inspelet innehåller förslag inom fyra områden:

  • fasa ut särskilt farliga ämnen
  • stimulera säker design och giftfria kretslopp för en innovativ cirkulär ekonomi
  • hantera existerande brister i kemikaliepolicy
  • agera globalt för en ny agenda för kemikalier och avfall efter 2020

Läs mer och ta del av de inskickade inspelen på regeringens webbplats

För mer information, kontakta gärna:
Helene Kanellopoulos, utredare, 08-519 41 389
Ellen Ingre-Khans, utredare, 08-519 41 161
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se (för journalister)
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen