Visa alla nyheter

Information om ämnen i nanoform krävs i Reach-registrering

Nyheter 2019-03-06

Om du tillverkar eller importerar ämnen i nanoform eller blandningar som innehåller ämnen i nanoform kan du behöva komplettera ditt registreringsunderlag med ytterligare information. Detta enligt EU:s Reach-förordning. Kompletteringen ska vara gjord senast 1 januari 2020.

Reach-bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII har reviderats och specifika bestämmelser om krav på data för ämnen i nanoform har införts. Det krävs bland annat information om nanoformens förmåga att tas upp i kroppen samt dess toxikologiska och ekotoxikologiska egenskaper. Kraven omfattar alla avsiktligt tillverkade ämnen i nanoform oavsett när de kommit ut på marknaden.

Skälet till att införa särskilda informationskrav för ämnen i nanoform är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med dessa ämnen.

Information och vägledning om de nya reglerna hos den europeiska kemikaliemyndigheten, Echa.

Kommissionens förordning (EU) 2018/1881 vad gäller ändring i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII så att de inbegriper nanoformer av ämnen

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen