Visa alla nyheter

Nytt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor

Nyheter 2018-03-19

Hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor är ett område där kommunerna efterfrågar mer vägledning för tillsynen. Under hösten 2018 genomför därför Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel på golfbanor. Huvudansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Det nationella tillsynsprojektet kommer bland annat att bidra till kunskap om hur hanteringen av växtskyddsmedel på golfbanor ser ut. Arbetet kopplar till de nationella miljömålen giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag samt grundvatten av god kvalitet. Integrerat växtskydd kommer att vara en viktig del av projektet.

Syftet är att:

  • Utveckla vägledningsmaterial för en enhetlig och effektiv tillsyn
  • Öka golfklubbarnas kunskap om regler för och hantering av växtskyddsmedel
  • Öka tillsynsmyndigheternas kunskap om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor

Upptaktsdagar planeras till augusti och därefter inleds tillsynsperioden på golfbanorna. Projektets resultat kommer att redovisas i mars 2019.

Läs mer om projektet och anmäl intresse för att delta på Naturvårdsverkets webbplats

För mer information, kontakta gärna:

Markus Klar, inspektör, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 158

Ingela Svensson, Jordbruksverket, 036-15 57 73

Marie-Louise Nilsson, Naturvårdsverket, 010-698 11 75

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen