Visa alla nyheter

Myndigheter startar dialog med textilbranschen – tillsammans kan vi minska miljöpåverkan

Nyheter 2017-10-11

I veckan inleder Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen en flerårig satsning för att minska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan. För att använda våra resurser, både vad gäller vatten och textilråvara, på ett smart och effektivt sätt i hela värdekedjan samtidigt som vi minskar användningen av skadliga kemikalier, behöver myndigheter och företag arbeta tillsammans.

– Textilbranschen är kemikalieintensiv och det finns få regler på området idag. Vi arbetar för att utveckla reglerna och ser också att det finns en stark drivkraft i branschen att arbeta aktivt med kemikaliefrågor, säger Emma Westerholm, utredare på Kemikalieinspektionen.

– Tanken är att dialogen på frivillig väg ska bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från hela värdekedjan och att olika aktörer kan knyta nya kontakter, lära av varandra och inspireras till nya samarbeten. I frågor där det finns en enighet kan branschen och myndigheterna gemensamt driva frågorna nationellt och internationellt. Med gemensamma insatser blir det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra, samtidigt som det blir enklare för svenska konsumenter att göra hållbara val kring textil, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.

Den 12 oktober hålls det första dialogmötet med temat ”Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – med fokus på miljö och kemikalier”. På mötet i Stockholm samlas närmare 100 deltagare från bland annat flera stora modekedjor, forskningsinstitut, nio myndigheter och tre departement.

Dialogen kommer att pågå under tre år med två dialogmöten per år. Dialogen kommer att belysa olika teman med koppling till hållbar hantering av textil och sker i samarbete med aktörer inom textilområdet, såsom myndigheter, forskare, textilbranschen och frivilligorganisationer samt avfallshanterare.

Läs mer om Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om hantering av textilier

Mer om textilier och miljön hos Hallå Konsument

Lyssna på Kemikaliepodden om textilier

 

För mer information, kontakta gärna:

Emma Westerholm, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 249

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Yvonne Augustsson, handläggare, Naturvårdsverket, 010-698 10 10, yvonne.augustsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen