Visa alla nyheter

Farliga ämnen i gummi, silikon och papper ska kartläggas

Nyheter 2017-09-18

Kemikalieinspektionen kommer under hösten att kartlägga om det finns farliga kemikalier i material som är vanliga i konsumentvaror. Bland annat ska myndigheten med hjälp av konsultföretag undersöka innehållet i gummi, silikon och papper.

– Genom de nya kartläggningarna vill vi skaffa oss ökad kunskap om innehållet i vanliga material. Ett viktigt syfte med detta är att kunna identifiera om det finns kemikalier som i dag inte regleras i lagstiftningen men som skulle behöva åtgärdas, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har beslutat om fem kartläggningsprojekt som kommer att genomföras i höst. Myndigheten har genom upphandlingar anlitat konsultföretag som ska kartlägga följande områden:

  • Kemikalier i gummi och silikon
  • Kemikalier i papper och pappmaterial
  • Kemikalier i intimhygienprodukter
  • Mikroplast i kemiska produkter
  • Kemikaliekrav i miljömärkning

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga farliga ämnen som ännu inte är begränsade inom EU i produkter och varor. Granskningen ska vara inriktad på varor och produkter som är tillgängliga för konsumenter. Uppdraget ska delredovisas till regeringen i september 2018 och slutredovisas i december 2020.

De nu beslutade kartläggningarna genomförs huvudsakligen under hösten 2017. Kartläggningen av intimhygienprodukter är kopplad till Kemikalieinspektionens pågående tillsynsprojekt om kemikalier i bland annat bindor, tamponger och menskoppar. Undersökningarna av mikroplast i kemiska produkter är kopplade till ett särskilt regeringsuppdrag som ska redovisas i december 2017.

– Kartläggningarna kan bidra på flera sätt till en giftfri vardag och en giftfri miljö. Genom att öka kunskapen om kemikalieinnehållet i olika material kan vi också underlätta för företagen att byta ut problematiska ämnen mot bättre alternativ, säger Erik Gravenfors.

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen