Visa alla nyheter

Nya regler för nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel

Nyheter 2016-07-01

Det ska bli enklare att använda biologiska bekämpningsmedel i form av nematoder, insekter och spindeldjur, NIS. Regeringen har därför beslutat om nya regler. Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter kommer att införas med Naturvårdsverket som prövande myndighet.

De nya reglerna innebär att Kemikalieinspektionen från och med den 1 juli 2016 inte längre ska pröva bekämpningsmedel med nematoder, insekter och spindeldjur (NIS). Istället räcker det med att arten är godkänd av Naturvårdsverket. Dispenser för att NIS som inte är godkända ska få användas inom forskning ska också hanteras av Naturvårdsverket, från och med den 1 juli. Syftet med förändringen är att stimulera användningen av biologiska bekämpningsmedel och minska användningen av kemiska bekämpningsmedel. Det bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

I det nya systemet kommer det att finnas två vägar till godkännande, dels Naturvårdsverkets egen prövning och dels prövning av inkomna ansökningar. Det nya systemet för att ansöka om godkännande hos Naturvårdsverket beräknas vara klart under våren 2017.

Läs mer om det nya systemet för ansökningar och godkännanden på Naturvårdsverkets hemsida.

Produkter som har ett godkännande

Produkter som sedan tidigare har ett gällande produktgodkännande från Kemikalieinspektionen kommer att fortsätta att vara godkända i enlighet med de gamla reglerna till dess att respektive godkännande löper ut.

Regler för genmodifierade organismer, GMO

För genmodifierade NIS gäller särskilda regler och prövning görs, som tidigare, av Kemikalieinspektionen.

Läs mer om reglerna för GMO.

De nya reglerna finns i följande förordningar:

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen