Visa alla nyheter

Förlängd tidsfrist för offentligt samråd om farliga ämnen i textilier

Nyheter 2016-01-12

EU-kommissionen bjuder in till offentligt samråd om ett förslag om att förbjuda ett antal farliga ämnen i textilier. Företag, organisationer och privatpersoner har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget fram till den 22 mars 2016.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag om att förbjuda CMR-ämnen i konsumentvaror av textil, så som kläder, lakan, handdukar och inred­ningstextilier. CMR-ämnen är ämnen som är cancerframkallande, skadliga för arvsmassan (mutagena) eller som kan störa fort­plant­nings­förmågan (reproduktionstoxiska). Enligt förslaget ska förbudet omfatta en lista med CMR-ämnen som kan finnas i varor av textil. Endast ämnen som har fått en harmoniserad klassificering som CMR i EU ingår i förslaget.

EU-kommissionen har bjudit in till ett offentligt samråd för att samla in kommentarer till förslaget från företag, organisationer och privatpersoner. Samrådet pågår till den 22 mars 2016 och kommissionen efterfrågar särskilt synpunkter på vilka varor och kemiska ämnen som förslaget ska omfatta. På EU-kommissionens webbplats finns mer information om förslaget och ett formulär för att skicka in kommentarer.

Mer om förslaget på EU-kommissionens webbplats

Formulär för att skicka in kommentarer

För mer information, kontakta gärna:

Helén Klint, toxikolog

E-postadresser till alla medarbetare på Kemikalieinspektionen skrivs: fornamn.efternamn@kemi.se

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Relaterat

EU-kommissionen bjuder in till samråd om farliga ämnen i textilier (oktober 2015)

Aktuella EU-samråd

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen