Visa alla nyheter

Vi är med och granskar produkter på internet

Nyheter 2015-04-23

Kemikalieinspektionen deltar i år i ett internationellt inspektionsprojekt som granskar produktsäkerheten bland varor som säljs på internet. Målet är att öka förståelsen för vilka problem det kan finnas med internetförsäljning och minska antalet farliga produkter som säljs.

Under en vecka i vår går myndigheter över hela världen samman för att testa olika aspekter av produktsäkerhet.

– Vi kommer till exempel att titta på hur bekämpningsmedel marknadsförs och om köparen får faroinformation om produkten innan köpet görs, säger Jenny Karlsson på Kemikalieinspektionen.

Vid inköp av bekämpningsmedel från en webbsida är det bra att veta att bekämpningsmedel som insektsmedel, råttmedel och växtskyddsmedel ska ha ett svenskt registreringsnummer som visar att de är godkända i Sverige. Sådana medel har utvärderats utifrån sina hälso- och miljörisker.

Det är också bra att veta att det är olika regler för bekämpningsmedel i olika delar av världen. Köper du från ett annat land så gäller det landets regler för säljaren. Men medel som ska användas i Sverige måste följa svenska regler. Köper du från ett land utanför EU är det inte säkert att produkterna uppfyller EU:s krav när det gäller hälso- och miljörisker.

– Vi tycker att det här projektet är ett bra initiativ eftersom internetförsäljning har blivit så stort och vi får en del frågor om vad som gäller. Vi arbetar även på egen hand med ett internetprojekt under 2015 där vi granskar svenska webbsidor som säljer bekämpningsmedel, säger Mats Forkman, chef på Kemikalieinspektionens enhet för tillsyn av bekämpningsmedel och varor.

Resultatet från det internationella projektet ska presenteras vid OECD:s ministermöte om digital ekonomi i Mexiko i juni 2016.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen