Visa alla nyheter

Utbildning för dig som dist­ri­buer­ar växt­skydds­medel

Nyheter 2015-01-13

Alla som distribuerar eller säljer växtskyddsmedel ska ha en utbildning. Utbildningen hålls av länsstyrelsen enligt en kursplan som Kemi­ka­lie­ins­pek­tionen beslutar. Utbildningen samordnas med Jordbruksverket som utbildar användare av växtskyddsmedel.

Senast den 26 november 2015 ska alla de som säljer eller distribuerar växtskyddsmedel ha gått utbildning och fått ett utbildningsbevis för att få fortsätta distribuera växtskyddsmedel. Det gäller även innehavare av produktgodkännanden. 

Kravet innebär att distributörer måste ha minst en utbildad person tillgänglig vid försäljning av växtskyddsmedel för att ge kunder information om hur bekämpningsmedlet ska användas, vilka hälso- och miljörisker som kan finnas och hur man ska hantera medlet för att minska riskerna. Kravet innebär inte nödvändigtvis att personen i fråga ska finnas på plats vid försäljningstillfället. Det kan räcka med att personen är tillgänglig via telefon.

Distributörer som sedan tidigare genomgått Jordbruksverkets utbildning i användning av växtskyddsmedel och har ett tillstånd enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS) 2007:76 anses uppfylla kravet på giltigt utbildningsbevis. Utbildningsbeviset ska förnyas senast var femte kurssäsong.

Kravet på utbildning kommer från EU:s direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG). Kravet är infört i svensk lag och reglerna finns i den svenska bekämpningsmedelsförordningen (förordning 2014:425 om bekämpningsmedel) och i Kemikaliei­nspek­tionens föreskrifter KIFS 2008:3, ändrad genom KIFS 2014:6.

Från och med den 31 januari 2015 ska länsstyrelserna erbjuda kurserna, men du kan i många län anmäla dig redan nu.

Anmälan

Anmälan till kurserna görs på Jordbruksverkets webbplats.

Om du har frågor eller vill ha mer information, kontakta länsstyrelsen där du vill gå kursen. Kursen du ska gå är en grundkurs som handlar om användning av växtskyddsmedel utomhus.

Kursplaner för grundutbildning och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen