Visa alla nyheter

Regeringen har beslutat om ny handlingsplan för en giftfri vardag

Nyheter 2015-01-16

Nu har regeringen beslutat att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen för en giftfri vardag för att intensifiera arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Den nya handlingsplanen gäller för åren 2015-2017.

– Jag är mycket glad att vi har fått fortsatt förtroende att arbeta vidare med handlingsplanen för en giftfri vardag, säger Nina Cromnier, Generaldirektör Kemikalieinspektionen. Kemikalieanvändningen har stor betydelse för vår möjlighet att skapa ett hållbart samhälle och det övergripande målet måste vara att vara att vårt samhälle inte är beroende av kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö.

– Ett av de viktiga områden som den nya handlingsplanen omfattar är en strategi för arbetet med högfluorerade ämnen, ett annat är fortsatt satsning på information om farliga ämnen, avslutar Nina Cromnier.

Läs mer om den nya handlingsplanen på regeringens webbplats.

Kemikalieinspektionens förslag till hur arbetet med handlingsplanen kan vidareutvecklas 2015-2020:

Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 - Skydda barnen bättre (Rapport 5/14)

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen