Visa alla nyheter

Rapportera till produktregistret senast den 28 februari

Nyheter 2015-01-16

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalieinspektionens produktregister ska rapportera för år 2014 senast den 28 februari. Eftersom det datumet i år är en lördag gäller att redovisning som sänds med post eller bud ska ha kommit in senast klockan 17:00 den 27 februari.

En man kör en truck lastad med blå metallfat inne i en lagerlokal.
En man kör en truck lastad med blå metallfat inne i en lagerlokal.

I dagarna har vi skickat ut en anmodan till de företag som har anmält produkter som ska rapporteras. Anmodan ersätter våra tidigare utskick av Kvittenslistan och Årsredovisning bekämpningsmedel.

Om ni har registrerat produkter under 2014 men inte har fått anmodan eller något är felaktigt i redovisningsunderlaget, kontakta produktregistret.

Själva redovisningen av produkter och volymer ska ske i redovisnings­under­laget som är gemensamt för kemiska produkter och bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsprodukter kan ännu inte rapporteras via tjänsten Elektronisk produktanmälan utan måste redovisas i det webbaserade redovisningsunderlaget.

Skälet att vi valt att ändra på formen för rapporteringen är att vi vill effektivisera och höja kvaliteten på rapporteringen genom att införa ett elektroniskt ärendeflöde. Målet är att förenkla för användarna och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Läs mer om årets redovisningsunderlag till produktregistret här.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen