Visa alla nyheter

Rapportera halten av kadmium i gödselmedel

Nyheter 2015-02-19

Sedan den 1 januari 2014 ska företag som tillverkar, im­por­te­rar eller sätter ut gödselmedel på den svenska mark­naden rapportera kadmiumhalterna till Kemi­ka­lie­inspek­tionens produktregister.

Kravet gäller bara de gödselmedel som är anmälningspliktiga till Kemikalieinspektionens produktregister och det gäller för verksamhet från och med den 1 januari 2014.

­Företag som anmäler verksamhet och produkter till produktregistret ska rapportera för år 2014 senast den 28 februari i år.

Kravet innebär inte några nya gränsvärden för halter av kadmium i gödsel, utan endast rapporteringsskyldighet av innehållet.

Kravet gäller alltså endast för de gödselprodukter som är anmälningspliktiga till Kemikalieinspektionens produktregister. Anmälningspliktiga produkter anges med statistiskt tullnummer i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Exempelvis stallgödsel, slam och andra gödselmedel som inte finns upptagna i förordningen 2008:245 omfattas inte av den nya rapporteringsskyldigheten.

Regeländringen är införd i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer om ändringen i PM om KIFS 2013:4

KIFS 2013:4

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen