Visa alla nyheter

Presentationer från seminarier om CLP-förordningen

Nyheter 2015-04-29

Under våren 2015 har Kemikalieinspektionen hållit seminarier om nya regler för klassificering och märkning av kemiska produkter.

Här finns presentationerna från seminariet:

Inledning och bakgrund

Företagens roller

Principer för klassificering

Märkning och förpackning

Vägledning och stöd

Bakgrund

Senast den 1 juni 2015 ska alla kemiska produkter som släpps ut på marknaden vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Det innebär flera förändringar jämfört med tidigare system för klassificering och märkning. Etiketter och säkerhetsdatablad för många produkter måste uppdateras med ny information.

Om ditt företag tillverkar, importerar eller säljer kemikalier måste de klassificeras och märkas i enlighet med förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning, den så kallade CLP-förordningen. CLP står för Classification, Labelling and Packaging.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen