Visa alla nyheter

Över 400 beslut om bekämpningsmedel hittills i år

Nyheter 2015-09-14

Under årets första åtta månader har Kemikalieinspektionen fattat 442 beslut om växtskyddsmedel och biocidprodukter. Det är en ökning jämfört med i fjol, då 215 beslut fattades under hela året.

– Det är positivt att vårt arbete för snabbare handläggning börjar ge effekt. Utvecklingsarbetet fortsätter under resten av året och kommande år utifrån den handlingsplan som vi lämnat till regeringen, säger Agneta Westerberg, avdelningschef på Kemikalieinspektionen.

I maj riktade Justitiekanslern (JK) kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av att handläggningstiderna av vissa bekämpningsmedelsärenden varit alltför långa. Kemikalieinspektionen arbetar systematiskt och långsiktigt med flera insatser för att korta handläggningstiderna. Bland åtgärderna finns planering och uppföljning, verksamhetsstöd, kommunikation och förbättrade relationer med företag och branscher, samt arbete med en effektivare process på myndigheten.

Av de sammanlagt 442 beslut om bekämpningsmedel som Kemikalieinspektionen har fattat mellan januari och augusti 2015 handlar 380 beslut om växtskyddsmedel och 62 beslut om biocidprodukter. Sju av besluten om växtskyddsmedel rör nya eller förnyade produktgodkännanden, och av dessa ansökningar har Kemikalieinspektionen godkänt tre och avslagit fyra. När det gäller biocidprodukter har tre beslut fattats om nya eller förnyade produktgodkännanden. Alla dessa tre ansökningar har beviljats.

Hittills i år har Kemikalieinspektionen i stor utsträckning behövt prioritera omprövningar av beslut om växtskyddsmedel. Orsaken är att besluten om godkända växtskyddsmedel i år skulle anpassas till de krav på märkning som finns i växtskyddsmedelsförordningen och EU:s förordning om klassificering och märkning av kemiska ämnen (CLP-förordningen). Arbetet med omprövningarna enligt CLP-förordningen är nu avslutat och har resulterat i totalt 279 beslut, varav 211 har fattats under perioden januari till augusti 2015.

– Lantbrukare och andra ska kunna använda effektiva bekämpningsmedel, samtidigt som vi upprätthåller ett starkt skydd för miljö och hälsa. Med den här prioriteringen har vi kunnat säkerställa att redan godkända och etablerade produkter kan fortsätta att användas, säger Agneta Westerberg.

Fakta: Kemikalieinspektionens beslut om bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionen har fattat 380 beslut om växtskyddsmedel under perioden januari­-augusti 2015:

  • Sju beslut om ansökningar om nya eller förnyade produktgodkännanden. Tre ansökningar har beviljats och fyra har fått avslag.
  • 157 beslut om övriga prövningsärenden (dispenser, utvidgade produktgodkännanden för mindre användningsområden (UPMA), parallellhandelstillstånd, villkorsändringar och administrativa förlängningar av produktgodkännanden).
  • 211 beslut om omprövningar.
  • Fem produktansökningar har dragits tillbaka av sökanden.

Kemikalieinspektionens har fattat 62 beslut om biocidprodukter under perioden januari-augusti 2015:

  • Tre beslut om ansökningar om nya eller förnyade produktgodkännanden. Samtliga tre ansökningar har beviljats.
  • 51 beslut om övriga prövningsärenden (dispenser, villkorsändringar, anmälningar om ytterligare namn).
  • Fem beslut om omprövningar.
  • Tre produktansökningar har dragits tillbaka av sökanden.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för kortare handläggningstider

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen