Visa alla nyheter

Ökad rapportering av högfluorerade ämnen behövs

Nyheter 2015-06-30

Informationen om hur högfluorerade ämnen används är ofta bristfällig, visar en ny kartläggning från Kemikalieinspektionen. Vi kommer därför att utreda utökade rapporteringskrav för industrin. Högfluorerade ämnen, PFAS, är vanliga i brandskum och har hittats i dricksvatten i flera kommuner.

– Användningen av högfluorerade ämnen i brandskum är särskilt problematisk eftersom det innebär direktutsläpp i miljön. Vår kartläggning visar också att det tillkommer nya användningsområden och det är ett skäl till att vi vill utreda möjligheter till ökade rapporteringskrav, säger Kemikalieinspektionens utredare Jenny Ivarsson.

Kemikalieinspektionen har kartlagt användningen av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS. Kartläggningen, som i dag har överlämnats till Miljö- och energidepartementet, visar att PFAS används på många olika områden och att informationen om hur ämnena används är svårtillgänglig och otillräcklig. Fler än 3 000 kommersiella PFAS har identifierats på världsmarknaden. För över hälften av dessa saknar vi information om hur de används. Det finns flera bidragande orsaker:

  • Många av ämnena kommer in i EU och Sverige genom import av varor, exempelvis textil, och för dessa saknas i stort sett kontroll.
  • Gränserna för rapportering enligt reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach är för höga för denna ämnesgrupp eftersom de flesta PFAS är mycket potenta och används i låga koncentrationer. För tillverkning och import av mängder under 100 ton per år (1 ton per år efter maj 2018) behöver tillverkare och importörer inte redovisa någon information alls.
  • Även de svenska registreringskrav som finns för kemiska produkter är otillräckliga för att hitta PFAS. Till det svenska produktregistret, där kemiska produkter registreras, finns i många fall inget krav att ange ämnen som har tillsatts i halter lägre än 5 procent, något som ofta är fallet för PFAS.

Användningsområden

PFAS används i många olika varor och produkter på grund av sina eftertraktade egenskaper. De är vatten-, fett-, och smutsavvisande, temperaturtåliga och filmbildande. De förekommer i bland annat brandskum och har i flera svenska kommuner påträffats i dricksvattnet. Högfluorerade ämnen används också i exempelvis textilier och livsmedelsförpackningar.

Högfluorerade ämnen är mycket långlivade i naturen. Flera av dem ansamlas lätt i levande varelser och är giftiga. I miljön kan högfluorerade ämnen orsaka mycket långsiktiga problem genom förorening av grundvattnet och i nästa steg dricksvattnet. Att dricka vatten med höga halter under lång tid misstänks kunna öka risken för negativa hälsoeffekter, som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret.

Dokument

Kemikalieinspektionens rapport 6/15. Förekomst och användning av högfluorerade ämnen och alternativ. Rapport från ett regeringsuppdrag.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen