Visa alla nyheter

Nya regler om försäljning av biocidprodukter

Nyheter 2014-12-11

Säljer du en biocidprodukt i Sverige? Då måste du kunna visa att du eller din leverantör finns på Artikel-95-listan från och med den 1 september 2015.

Reviderad 22 december 2014

Artikel 95-listan är en lista som upprättas av den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa och visar vilka företag som har tillgång till dokumentation om verksamma ämnen i biocidprodukter.

Ditt företag eller din ämnes- eller produktleverantör måste senast den 1 september 2015

  • själv finnas med på den så kallade Artikel 95-listan eller
  • kunna visa att biocidprodukten eller det verksamma ämnet har tillhandahållits av ett företag på listan. 

Läs mer om artikel 95

På Echas webbplats

List of active substances and suppliers

Godkända leverantörer

Ansök nu för att vara kvar på marknaden

På denna webbplats

Du som säljer biocidprodukter måste följa nya krav från och med den 1 september 2015

Regler

Biocidförordningen (EU) nr 528/2012

Avgiftsförordningen (EU) nr 564/2013

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen