Visa alla nyheter

Nya kriterier ska skydda förskolebarnen bättre

Nyheter 2015-06-02

Nu blir det lättare för Sveriges kommuner att minska barns exponering för kemiska ämnen i förskolan. Nya kriterier för giftfria inköp för förskolor publicerades nyligen på Konkurrensverkets webbplats.

Barn är en särskilt prioriterad grupp i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. I samråd med Kemikalieinspektionen har Konkurrensverket tagit fram kriterier för upphandling som ska göra det lättare för kommunerna att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen på förskolan. Kraven grundar sig i ett regeringsuppdrag till Konkurrensverket och Kemikalieinspektionen.

Läs mer om Giftfri förskola

Regeringsuppdraget Giftfri förskola

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen