Visa alla nyheter

Mjukgörande ftalater begränsas i elektriska produkter

Nyheter 2015-06-15

EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ämnen till RoHS-direktivet, så att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning. Det gäller fyra ftalater, DEHP, BBP, DBP and DIBP, som mest används som mjukgörare i produkternas plastdelar.

Begränsningarna kommer att träda i kraft den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning. Medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument tillåts en längre tid för anpassning fram till 22 juli 2021.

Begränsning av ftalater gäller för varje enskild produkt som sätts på marknaden efter angivet datum.

Sedan tidigare är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE begränsade i de här produkterna.

Kommissionens direktiv (EU) 2015/863 av den 31 mars 2015 om ändring av bilaga II till RoHS-direktivet vad gäller förteckningen av ämnen som omfattas av begränsningar.

Läs mer om reglerna för elektrisk och elektronisk utrustning.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen