Visa alla nyheter

Kontroll av oäkta smycken visar brister

Nyheter 2015-02-10

En granskning av oäkta smycken visar att de kan innehålla ämnen som bly, kadmium och allergiframkallande nickel. Smyckena är inte farliga att ha på sig, men man bör inte låta barn leka med dem eller suga på dem.

Oäkta smycken säljs i många butiker runt om i landet och vi är många som lockas att köpa flera när de är fina och relativt billiga. Kemikalie­inspektionen har under 2014 samverkat med cirka 100 av landets kommuner för att hjälpas åt att granska smycken i detaljhandeln.

Totalt har kommunerna inspekterat cirka 500 butiker och Kemikalie­inspek­tionen cirka 100 importörer och tillverkare. Totalt 1 162 smycken som inte är tillverkade av ädelmetaller köptes in och kontrollerades.

Analyser visade på innehåll av skadliga ämnen

Kontrollen av smyckena visade att det vanligaste felet var för höga halter bly eller kadmium. 18 procent av de inspekterade varorna innehöll för höga halter bly eller kadmium eller avgav för hög halt nickel. I några smycken upptäcktes även kvicksilver.

– Smycken som innehåller de här ämnena är inte farliga att ha på sig, förutom risken att få kontaktallergi om de avger nickel. Men det är inte bra om någon – särskilt barn – suger på eller råkar svälja smycket. Och tröttnar du på dina smycken, släng dem inte i hushållssoporna, utan lämna dem till kommunens återvinningscentral så att vi inte får ut farliga ämnen i miljön, säger Karin Alkell, inspektör och projektledare på Kemikalieinspektionen.

Företagen har ansvaret

Företagen ansvarar för att deras produkter följer de regler som finns. Inspektionerna visar att företagen behöver bli bättre på att ta reda på vad smyckena de säljer innehåller. Företagen behöver också i sin tur ställa krav på de leverantörer som de köper sina smycken från. Eftersom de flesta smycken importeras från länder utanför EU så är det extra viktigt eftersom andra regler gäller där.

När Kemikalieinspektionen informerade företagen om analysresultaten blev de flesta överraskade, eftersom de litar på sina leverantörer. Företagen stoppade försäljningen av de smycken som innehöll otillåtna halter av metallerna och har förbättrat, eller uppger att de ska förbättra, sina inköpsrutiner.

Vad kan konsumenterna göra?

– Jag skulle rekommendera att ställa frågor i butiken. Man kan fråga om de är säkra på att smycket inte innehåller bly eller kadmium och om det är säkert för nickelallergiker. Företagen ska veta att smyckena de säljer är säkra, säger Karin Alkell.

Rapport:

Smycken i detaljhandeln – Tillsyn 1/15

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen