Visa alla nyheter

Kontroll av formaldehyd i träskivor

Nyheter 2015-05-25

Kemikalieinspektionen har analyserat limmade träskivor för att undersöka läckage av formaldehyd. 18 träskivor från de 9 största importörerna undersöktes. En av skivorna avgav för hög halt formaldehyd och fick saluförbud.

Kemikalieinspektionen råder alla leverantörer av limmade träskivor att se över vilka testmetoder som används vid egenkontrollen, eftersom olika metoder kan ge olika utfall. I projektet framkom att en del leverantörer använder testmetoden SS-EN 120.

SS-EN 120 kan ibland släppa igenom träskivor som inte klarar kraven i den standardmetod som nämns i regelverket (SS-EN 717-1:2004). SS-EN 717-2 kan också användas som  som screeningmetod, eftersom regelverket anger att likvärdiga testmetoder får användas. Företag som använder SS-EN120 behöver därför korrelera sina tester gentemot SS-EN 717:1/2.

PM – Formaldehyd i träskivor - Tillsynsprojekt 2014

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen