Visa alla nyheter

Kommuner startar nätverk för giftfri vardag

Nyheter 2015-11-19

Den 24 november startar ett nytt nätverk för kommuner som vill arbeta för en giftfri vardag. Nätverket fokuserar särskilt på att minska hälsoriskerna med kemikalier för barn och unga. Bakom initiativet står Kemikalieinspektionen som startar nätverket på uppdrag av regeringen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Över 90 kommuner har redan anmält att de vill delta i nätverket.

– Allt fler kommuner arbetar förebyggande med kemikaliefrågor, till exempel giftfri förskola. Med nätverket vill vi uppmuntra kommunerna att dela med sig av kunskap och sprida goda exempel, säger Petra Ekblom, senior utredare på Kemikalieinspektionen.

Det nya kommunnätverket för en giftfri vardag kommer att starta med en kick-off i Örebro tisdagen den 24 november. Nätverket är till både för kommuner som redan arbetar förebyggande med kemikaliefrågor och kommuner som vill komma igång. Deltagande kommuner kommer att ha ett samarbetsrum på webben som SKL tillhandahåller. Samarbetsrummet öppnas i anslutning till mötet i Örebro den 24 november.

 – Barn och unga är särskilt känsliga för påverkan av farliga kemikalier. Genom att engagera sig i nätverket kan kommunerna bidra till att skydda både barn och andra från att utsättas för hälsofaror, säger Petra Ekblom. Genom att ställa kemikaliekrav vid upphandling av varor så kan kommunerna tillsammans vara med och påverka så att varor utvecklas som innehåller mindre farliga kemikalier.

Läs mer om kommunnätverket Giftfri vardag

 För mer information, kontakta gärna:

 Petra Ekblom, senior utredare, 08-519 41 372

 Karin Abrahamsson, kommunikatör, 08-519 41 273

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

 Fakta:

 Kommunnätverkets kick-off hålls tisdagen den 24 november 2015 i Örebro.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen