Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen föreslår ny EU-lag om textilier

Nyheter 2015-12-01

Kemikalieinspektionen föreslår att regeringen arbetar för en särskild produktlag om textilier i EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder. Förslaget finns i en rapport som Kemikalieinspektionen lämnar till regeringen i dag.

– Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns i textil. En särskild EU-lagstiftning på området skulle vara det mest effektiva sättet att minska riskerna, säger Amelie Pedersen, projektledare för regeringsuppdraget på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen föreslår i rapporten att regeringen påbörjar ett arbete för att inom EU utveckla en enhetlig produktlagstiftning för textilier. Enligt förslaget bör den nya EU-lagstiftningen omfatta ämnen med särskilt farliga egenskaper, som kan ge allvarliga, långvariga och bestående effekter på människors hälsa eller på miljön. Ämnena kan till exempel orsaka cancer, skada förmågan att få barn eller vara skadliga för miljön.

Kemikalieinspektionen vill undersöka möjligheterna till utökade begränsningar genom EU:s kemikalielagstiftning Reach, för vissa så kallade azofärgämnen. Dessa tillsätts i textilier och kan brytas ner till cancerframkallande ämnen. Myndigheten vill även pröva möjligheterna till märkningskrav i EU för allergiframkallande ämnen i textil.

Kemikalieinspektionen föreslår utöver detta att regeringen överväger behovet av en särskild utredning om en skatt på kläder och hemtextilier. Ekonomiska styrmedel kan vara ett komplement i väntan på en lagstiftning för att minska riskerna med farliga ämnen i textil.

Dagens rapport är Kemikalieinspektionens svar på ett regeringsuppdrag om att utveckla förslag till åtgärder för att minska riskerna med farliga ämnen i textil. Kemikalieinspektionen har sedan tidigare startat och deltar i flera aktiviteter för att minska risker med farliga ämnen i textil i Sverige, inom EU och internationellt.

Läs hela rapporten:

Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder

Frågor och svar:

Frågor och svar om regeringsuppdraget om farliga kemiska ämnen i textil

För mer information, kontakta gärna:

Amelie Pedersen, projektledare för regeringsuppdraget, 08-519 41 244

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen