Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen föreslår lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter

Nyheter 2015-12-02

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga kemikalier i byggprodukter. Det föreslår Kemikalieinspektionen i en rapport som lämnas till regeringen i dag. Syftet med förslaget är att skydda barn och andra mot farliga ämnen som kan finnas inomhus.

– Forskning har visat att farliga kemiska ämnen från byggprodukter kan spridas i inomhusmiljön. Vi föreslår nya regler i Sverige för att byggprodukter i golv, väggar och innertak ska bli dokumenterat säkra, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget.

En vanlig inomhusmiljö kan innehålla ungefär 500 organiska ämnen som kommer från byggprodukter. En del av dessa ämnen kan orsaka cancer, allergier, försämrad fertilitet och fosterskador. Kemikalieinspektionen föreslår därför i dag att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter.

De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och ska gälla byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertaksektioner. I flera andra EU-länder som Tyskland, Frankrike och Belgien, finns redan liknande lagstiftning.

– Syftet är att bidra till en bättre inomhusmiljö, och förslaget innebär att vi inför en lägsta kravnivå för byggprodukter. För att minimera eventuella handelshinder är reglerna utformade på samma sätt som i flera andra EU-länder, säger Erik Gravenfors.

Dagens rapport är Kemikalieinspektionens svar på ett uppdrag från regeringen om att undersöka behovet av nationella regler för farliga kemiska ämnen i byggprodukter. Kemikalieinspektionen har tagit fram förslaget efter samråd med Boverket och Folkhälsomyndigheten. Under arbetet har Kemikalieinspektionen även samrått med representanter för branschorganisationer, myndigheter, bedömningssystem för byggvaror och miljöorganisationer samt fastighetsägare, entreprenörer och forskare.

Läs hela rapporten:

Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler

Underlagsrapport:

Kartläggning av farliga ämnen i byggprodukter i Sverige

Frågor och svar:

Frågor och svar om regeringsuppdraget om farliga ämnen i byggprodukter

För mer information, kontakta gärna:

Erik Gravenfors, utredare, 08-519 41 157

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen