Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen föreslår anmälningskrav för nanomaterial

Nyheter 2015-12-01

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.

– Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Med en anmälningsplikt skulle vi få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial som används i Sverige, säger Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om nanomaterial.

Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.

Kemikalieinspektionens förslag, som lämnas över till regeringen i dag, innebär att företag som anmäler produkter till produktregistret även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial.

– Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial som vi inte känner till i dag. Uppgifterna som samlas in i produktregistret ger oss ett bra underlag om det skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder i framtiden, säger Victor Björkgren.

Kemikalieinspektionen föreslår att företag som omsätter mindre än fem miljoner kronor per år ska vara undantagna från anmälningsplikten under en utvärderingsperiod. De företagen ska endast behöva markera i en kryssruta om de känner till att deras produkter innehåller nanomaterial. Under utvärderingsperioden ska samma undantag även gälla för nanomaterial som är pigment.

Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av regeringen att utreda hur en skyldighet att lämna information om nanomaterial i kemiska produkter och varor skulle kunna utformas. I svaret som lämnas till regeringen i dag ingår även förslag till författningsändringar, en konsekvensanalys och en EU-rättslig analys. Flera andra EU-länder har redan infört, eller planerar att införa, egna lösningar för insamling av information av nanomaterial. EU-kommissionen utreder också ett eventuellt gemensamt register inom EU.

Läs hela rapporten:

Förslag om utökad anmälningsplikt för nanomaterial

För mer information, kontakta gärna:

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta: Nanomaterial är ytterst små

Nanomaterial är ytterst små material som endast är några fåtal atomer i storlek. De framställs för att man vill utnyttja deras speciella egenskaper, till exempel elektriska, optiska eller mekaniska egenskaper. Nanomaterial används i exempelvis färg, kosmetika och elektroniska produkter.

Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få helt andra egenskaper när det förekommer som nanomaterial än i sin vanliga form. Nanomaterial kan tas upp, spridas och verka i kroppen och i miljön på annat sätt än ämnena i sin normala storlek.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen