Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen bildar Näringslivsråd

Nyheter 2015-05-04

Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har beslutat att bilda ett Näringslivsråd.

Syftet med rådet är att Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet ges möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är generaldirektör Nina Cromnier.

Ett första möte med Näringslivsrådet hålls den 7 maj 2015.

Följande personer deltar i rådet:

 • Lars Andersson, Akzo Nobel AB
 • Torben Berlin Jensen, BASF AB
 • Björn Brovik, AB Volvo
 • Åsa Domeij, Axfood Sverige AB
 • Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet
 • Magnus Huss, IKEM, Innovations och Kemiindustrierna i Sverige
 • Per Löfgren, JM AB
 • Bo-Erik Pers, Jernkontoret
 • Britt Sahleström, Återvinningsindustrins Branschförening
 • Jan Secher, Perstorp (Holding) AB
 • Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv Service AB
 • Peter Trillingsgaard, LEGO Group

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen