Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen avslår dispens för kvicksilver i undervisning

Nyheter 2015-06-09

Kemikalieinspektionen avslår en ansökan om dispens att använda kvicksilver vid undervisningen vid Högskolan i Gävle.

Ansökan gäller en glasflaska med 1,65 kg kvicksilver som används i undervisningssyfte för att eleverna ska få känna på tyngden och observera ämnets utseende.

Vi avslår ansökan eftersom vi anser att det finns alternativa metoder för att visa kvicksilvers egenskaper. Vi ser inte heller något väsentligt allmänt behov eller några särskilda skäl, speciellt när det, som i det här fallet, gäller en grundutbildning.

Kemikalieinspektionen kan ge dispens endast om det finns särskilda skäl eller om alla följande krav uppfylls:

  • om dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras för kvicksilver
  • om användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov
  • om andra alternativ inte finns tillgängliga på marknaden

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och idag kräver nästan all användning av kvicksilver dispens. Det gäller även användning inom högskolor och universitet.

Beslut angående ansökan om dispens för kvicksilver

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen