Visa alla nyheter

Ja till dispens för ogräsmedel i raps- och kålodlingar

Nyheter 2015-06-29

Kemikalieinspektionen ger dispens från kravet på produktgodkännande för växtskyddsmedlen Butisan Top och Nimbus CS under denna säsong. Produkterna används mot ogräs i raps-, rybs- och kålodlingar. Beslutet innebär att produkterna enligt villkoren i beslutet får överlåtas och användas fram till den 30 september. Skälet till att Kemikalieinspektionen beviljar dispenserna är att odlarna saknar möjligheter att hitta andra bekämpningsmetoder med kort varsel.

Kemikalieinspektionens beslutade den 12 juni att avslå ansökan om förnyat godkännande för Butisan Top och Nimbus CS. Beslutet innebar ett omedelbart stopp för att använda de båda produkterna. Efter beslutet har Lantbrukarnas riksförbund, LRF, lämnat in en ansökan om dispens för att få använda de båda produkterna under innevarande säsong.

Kemikalieinspektionen har i dag, den 29 juni, beslutat att bifalla LRF:s dispensansökan. Dispensen för en begränsad och kontrollerad användning gäller omedelbart för Butisan Top och till och med den 30 september, och för Nimbus CS från och med den 25 juli till och med den 30 september. Dispensen gör det därmed möjligt för odlarna att använda sina befintliga lager av de båda växtskyddsmedlen under den här säsongen.

Vi har grundat beslutet på växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009, som säger att en medlemsstat i särskilda fall får ge dispens och tillåta att ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden under högst 120 dagar för begränsad och kontrollerad användning. Kravet för att bevilja en sådan dispens är att åtgärden framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på annat rimligt sätt. Mot bakgrund av att odlarna saknar möjligheter att hitta andra bekämpningsmetoder med kort varsel har Kemikalieinspektionen bedömt att kraven för dispens i växtskyddsmedelsförordningen är uppfyllda.

Butisan Top: beslut och villkor för dispens

Nimbus CS: beslut och villkor för dispens

 

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen