Visa alla nyheter

Importörer och försäljare: Dags att kontrollera era biocidprodukter

Nyheter 2015-10-29

Europeiska kommissionen har återkallat sin vägledning Manual of Decision, MoD, för biocidprodukter. Det innebär att produkter som enligt vägledningen inte räknades som biocidprodukter nu kan behöva följa lagstiftningen för biocidprodukter.

Har du tidigare använt dig av rekommendationer i vägledningen (MoD) om att din produkt inte omfattas av biocidlagstiftningen behöver du nu undersöka om din produkt måste följa lagstiftningen för biocider.

Du behöver undersöka om det verksamma ämnet i din biocidprodukt redan är godkänt eller finns med i EU:s granskningsprogram. Dessutom behöver du kontrollera om produkten behöver ett godkännande.

Kontrollera ämnet i din produkt

Biocidlagstiftningen innebär att det verksamma ämnet i en biocidprodukt måste

  • vara godkänt enligt EU:s biocidförordning, eller
  • utvärderas i EU:s granskningsprogram, eller
  • finnas med på Bilaga 1 till EU:s biocidförordning.

Om inte något av dessa uppfylls så kan du, om du vill fortsätta importera eller sälja produkten, anmäla intresse att föra in ämnet i EU:s granskningsprogram. Det gör du genom att lämna in en deklaration om intresse till den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Detta görs per ämne och produkttyp. Denna deklaration måste vara inlämnad senast den 1 oktober 2016.

Länk till Echas sida för att lämna in intressedeklaration

Om inte du eller någon annan deklarerar intresse att anmäla ämnet senast den 1 oktober 2016 så får biocidprodukter med detta verksamma ämne som längst säljas till och med den 30 september 2017 i enlighet med äldre svenska regler. Befintliga lager får användas till och med den 31 mars 2018.

Kontrollera om din produkt behöver godkännande

Du behöver också kontrollera om din produkt behöver godkännande för att få säljas och användas.

Du kan få hjälp i vår guide om att ansökan för biocidprodukter.

Därför återkallas MoD

EU-domstolen fastställde 2012 att även produkter som har en indirekt verkan på skadliga organismer är biocidprodukter. Då många av ställningstagandena i vägledningen Manual of Decision inte är förenliga med denna tolkning, så har EU därför beslutat att vägledningen Manual of Decision inte längre ska gälla.

Här hittar du EU-kommissionens dokument som återkallar MoD.

Här hittar du vägledningen MoD som nu är återkallad

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen