Visa alla nyheter

Globalt samarbete ska minska riskerna med farliga ämnen i varor

Nyheter 2015-10-08

Regeringar, företag och organisationer från hela världen har kommit överens om ett samarbetsprogram för att minska riskerna med kemikalier i varor. Programmet ska öka företagens kunskap om vilka farliga ämnen som finns i bland annat elektronik, textilier och leksaker.

– Ett stort problem i dag är att det ofta saknas information om farliga ämnen i varor. Med det här programmet skapar vi förutsättningar för företagen att få bättre koll på innehållet i sina varor och minska riskerna för hälsa och miljö, säger Anna Fransson, rådgivare på Kemikalieinspektionen.

Beslutet om det internationella programmet fattades i förra veckan vid högnivåmötet i Genève, inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management). Inom SAICM arbetar industriorganisationer, civilsamhället och regeringar tillsammans för att nå det så kallade 2020-målet om att kemikalier inte ska användas så att de orsakar negativa effekter för hälsa och miljö.

Sverige och EU har inom SAICM särskilt drivit frågan om internationellt samarbete om information om kemikalier i varor. Arbetet med det program som nu klubbats igenom har letts av FN:s miljöprogram UNEP och kallas CiP (Chemicals in Products). Kemikalieinspektionen i Sverige är ordförande i projektets styrgrupp och bidrar i arbetet som expertmyndighet.

CiP-projektet syftar till att öka tillgången till information om ämnen i varor till företag i hela leverantörskedjan, till konsumenter och till aktörer i avfallsledet. I arbetet har fyra varugrupper prioriterats: leksaker, elektronik, textilier och byggprodukter. Det nu beslutade programmet innehåller även en guide med exempel på hur företagen kan arbeta för att öka kunskapen om farliga kemikalier i varor i hela leverantörskedjan. 

– Inte minst små och medelstora företag i Sverige kommer att kunna ha nytta av programmet och guiden. Till att börja med fokuserar programmet på de allra farligaste ämnena, med möjligheter att utöka programmet till att omfatta alla farliga ämnen i varorna, säger Anna Fransson.

Läs mer om Kemikalieinspektionens internationella arbete

För mer information, kontakta gärna:

Anna Fransson, rådgivare, 08-519 41 173

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till alla medarbetare på Kemikalieinspektionen skrivs: fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen