Visa alla nyheter

Fortsatt godkännande för medel för myggbekämpning

Nyheter 2015-04-30

Kemikalieinspektionen har beslutat om fortsatt godkännande för de biologiska myggbekämpningsmedlen VectoBac G och VectoBac GR.

Villkoren är något förändrade sedan tidigare beslut. Se beslut med samtliga villkor i bekämpningsmedelsregistret:

VectoBac G

VectoBac GR

Produkter med tidigare villkor får tillhandahållas på marknaden 180 dagar efter att det nya beslutet börjar gälla och befintliga lager får användas i upp till 365 dagar. Det innebär att produkter med tidigare märkning får tillhandahållas på marknaden som längst till och med 28 oktober 2015 och användas som längst till och med 30 april 2016.

Besluten är fattade enligt förordning (EU) nr 528/2012 och villkoren är harmoniserade mellan de EU-medlemsstater där ansökan också lämnats in.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen