Visa alla nyheter

Färre farliga kemikalier hittades i fyrverkerier

Nyheter 2015-12-17

Kemikalieinspektionen har upptäckt det förbjudna ämnet hexaklorbensen i en av 18 fyrverkeripjäser som analyserats inför jul- och nyårshelgerna. Jämfört med tidigare kontroller har Kemikalieinspektionen hittat färre fyrverkerier som innehåller farliga ämnen i år.

Fyrverkerier
Fyrverkerier på en natthimmel.

– För att nyårsfyrverkerierna inte ska innehålla förbjudna kemikalier krävs att importörerna ställer tydliga krav på sina leverantörer. Det är ett positivt tecken att vi nu hittat färre fyrverkerier med hälso- och miljöfarliga ämnen i våra stickprovskontroller, säger Linnea Kanning, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Senast Kemikalieinspektionen genomförde tillsynsprojekt om fyrverkerier var 2010 och 2011. Då hittades det hälso- och miljöfarliga ämnet hexaklorbensen i sex av totalt 20 analyserade fyrverkeripjäser. Inför årets nyårsfirande har Kemikalieinspektionen hittills analyserat 18 fyrverkerier från nio importerande företag. Otillåtna halter av hexaklorbensen har vid årets inspektion upptäckts i en av de undersökta fyrverkeripjäserna.

Kemikalieinspektionen har förbjudit företaget som importerat fyrverkeripjäsen med hexaklorbensen från att sälja den. Företaget har meddelat Kemikalieinspektionen att produkten inte har nått handeln och att de importerade fyrverkeripjäserna kommer att destrueras.

Ämnet hexaklorbensen kan vara cancerframkallande, kan orsaka organskador vid upprepad exponering och är farligt för vattenmiljön. Det är dessutom mycket långlivat i miljön och sprids lätt i naturen. Ämnet är därför totalförbjudet i Sverige och EU. Hexaklorbensen är en hälsofara för arbetarna som tillverkar raketerna, och när fyrverkerierna skjuts upp innebär det en miljöfara. Däremot är det vid normal hantering av fyrverkeripjäserna ingen risk för att konsumenter ska utsättas för hexaklorbensen.

– Vid inspektionerna kontrollerar vi företagens rutiner och informerar om deras ansvar. Syftet är att öka kunskapen hos leverantörerna och minska riskerna för att farliga ämnen sprids i miljön på nyårsnatten, säger Linnea Kanning.

Det finns i dag tio företag som importerar fyrverkerier till Sverige, samtliga från leverantörer i Kina. Kemikalieinspektionen har analyserat två fyrverkerier från nio av dessa företag. Analyserna av det tionde företagets fyrverkerier är ännu inte klara. Kemikalieinspektionen har undersökt om fyrverkerierna innehåller hexaklorbensen och/eller kvicksilver. Inga otillåtna halter av kvicksilver har hittats i de hittills analyserade fyrverkeripjäserna.

För mer information, kontakta gärna:

Linnea Kanning, inspektör, 08-519 41 274

Conny Lerjevik, inspektör, 08- 519 41 143

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Fakta:

Testade fyrverkerier där hexaklorbensen hittats:

Invivo Trade AB:

Poseidon

 

Testade fyrverkerier där varken hexaklorbensen eller kvicksilver hittats:

Pyro Event Magnus Cieslak AB:

Impala

Vega, blå (från fyrverkerisatsen Pluto)

Linders Pyrotekniska AB:

Big Flip

Mystic

Hammargren Pyroteknik AB:

Black Widow

Sky Navigator

Göteborgs FyrverkeriFabrik AB (GFFAB):

Tornado

Midnight Thunder

Fyrverkerigården AB:

Trans Am

Vega, grön (från fyrverkerisatsen Pluto)

Invivo Trade AB:

Yngvar (från fyrverkerisatsen Viking)

Panda Fyrverkeri i Sverige AB:

London 50 krevader

Green Coconut

FP Festival Products AB:

Hot Stuff X1

GTX 2200

Unique Pyrotechnic i Götene AB:

Awesome

Superb

 

Importerande företag vars fyrverkerier ännu inte analyserats:

Svensk Fyrverkeriimport AB

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen