Visa alla nyheter

EU-domstolen ger Sverige rätt om hormonstörande ämnen

Nyheter 2015-12-16

EU-kommissionen har varit för långsam med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. Det konstaterar EU-domstolens tribunal i en dom i dag. Domen ger Sverige rätt mot EU-kommissionen och kan leda till bättre skydd mot farliga kemikalier.

– Domen i dag ökar våra möjligheter att skydda foster och små barn mot farliga kemikalier framöver. Nu är det viktigt att EU-kommissionen så snart som möjligt beslutar om kriterier för vilka ämnen som är hormonstörande, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier.

Bakgrunden till dagens dom är att EU-kommissionen senast i december 2013 skulle ha beslutat om kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Något beslut i frågan har ännu inte fattats, och Sverige stämde EU-kommissionen för passivitet i frågan sommaren 2014. I dag har tribunalen vid EU-domstolen kommit med sin dom i målet, och alltså gett Sverige rätt.

– I vårt arbete för en giftfri vardag fokuserar vi bland annat på att fasa ut användningen av hormonstörande ämnen. EU-kriterier för hormonstörande ämnen är viktiga för att vi ska kunna säkerställa ett högt skydd för hälsa och miljö, säger Nina Cromnier.

Hormonstörande ämnen kan orsaka cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Foster och små barn är särskilt känsliga för påverkan. Om ett foster utsätts för ett hormonstörande ämne kan det innebära effekter på hjärnans utveckling eller ökad risk för att drabbas av sjukdomar i vuxen ålder.

Människor kommer i kontakt med hormonstörande ämnen i vardagen via exempelvis matförpackningar, kosmetiska produkter och kläder. Vi får också i oss hormonstörande ämnen genom rester från bekämpningsmedel i livsmedel och dricksvatten.

Kemikalieinspektionen prioriterar arbetet med att ta fram bedömningsgrunder för misstänkt hormonstörande ämnen.

Läs mer på regeringens webbplats

Pressmeddelande från Europeiska unionens tribunal

Läs hela domen på EU-domstolens webbplats

För mer information, kontakta gärna:

Ing-Marie Olsson Ressner, vikarierande enhetschef, 08-519 41 222

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen