Visa alla nyheter

EU-dom ger bättre information om farliga kemikalier

Nyheter 2015-09-11

Det ska bli enklare för konsumenter och yrkeskunder i EU att få veta om varor innehåller farliga kemikalier. Ett nytt beslut i EU-domstolen innebär att Sverige får stöd för en strikt tolkning av den europeiska kemikalielagstiftningen.

– EU-domstolens beslut stärker skyddet för hälsa och miljö, och underlättar vårt arbete för en giftfri vardag. Beslutet innebär att den europeiska lagstiftningen om kemikalier kan fungera som den var tänkt, säger Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

Beslutet i EU-domstolen gäller företagens skyldigheter att informera kunder när varor innehåller ämnen med allvarliga effekter på människors hälsa eller miljön, exempelvis vissa flamskyddsmedel eller ftalater. Om en vara innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne ska leverantören informera om detta och i vissa fall även göra en anmälan till EU:s kemikaliemyndighet Echa. Yrkeskunder ska få informationen direkt och konsumenter har på begäran rätt att få motsvarande information från leverantören inom 45 dagar.

Sverige och sex andra europeiska länder har tolkat reglerna i EU:s kemikalielagstiftning Reach som att haltgränsen på 0,1 procent gäller för varje komponent av en vara. EU-kommissionen har hittills gjort en annan tolkning som innebär att regeln i stället ska gälla för halter på över 0,1 procent i hela varan. Efter ett rättsfall i Frankrike hamnade ärendet i EU-domstolen, som nu alltså har fattat ett beslut som stöder den svenska regeltolkningen.

Ett exempel på vad domen betyder i praktiken är att yrkeskunder och konsumenter får rätt till information om att exempelvis handtaget till en barncykel innehåller mer än 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne. Enligt EU-kommissionens tidigare tolkning av regeln skulle rätten till information om det farliga ämnet enbart gälla om mer än 0,1 procent av hela cykeln innehåller det farliga ämnet.

– Vi har under en längre tid arbetat tillsammans med flera andra europeiska länder för att få stöd får vår tolkning av lagstiftningen. Den här domen kommer att få positiva effekter på hälsa och miljö i Sverige, resten av EU och även i andra delar av världen där mycket av varuproduktionen sker, säger Nina Cromnier.

EU-domstolens beslut gäller de 163 ämnen som finns med på den så kallade kandidatförteckningen i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Förteckningen utökas kontinuerligt och innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. Ämnena brukar på engelska benämnas ”Substances of Very High Concern” och förkortas SVHC.

Kontakt:

Lars Gustafsson, expert, 08-519 41 196

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen