Visa alla nyheter

Bristande information om farliga bilvårdsprodukter

Nyheter 2015-10-12

Många bilvårdsprodukter som kan vara farliga saknar rätt märkning, visar en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort. Produkter som har kontrollerats är bland annat olika rengöringsmedel, rubbing, medel mot rost, lagnings- och tätningsmedel, elastiska tätmassor och bilvaxer.

Kemikalieinspektionen har granskat 40 företag som tillverkar, för in eller säljer sådana produkter i eget namn. De flesta av produkterna hade brister som krävde åtgärder och tre av fyra företag i granskningen fick återkomma med skriftlig rättelse. Det vanligaste felet var att produkterna var felaktigt märkta.

– Vår granskning visar att produkter med farliga egenskaper som säljs via internet ofta helt saknar information om riskerna. Det leder till att användarna inte får rätt information om risker och skyddsåtgärder och heller inte kan göra medvetna produktval, säger Mona J-Åkerström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen har sett en ökning av mindre och nya företag som säljer sina bilvårdskemikalier via näthandel. Även andelen tips om brister i produktinformationen av just bilvårdskemikalier har ökat.

– Inspektionsprojektet om bilvårdskemikalier kommer att fortsätta så länge vi får in tips och hittar företag i branschen som vi tidigare inte har granskat, säger Mona J-Åkerström.

Tre tips till dig som tillverkar, för in eller säljer kemiska produkter i eget namn:

  • Anmäl din verksamhet till Kemikalieinspektionens produktregister. Om mängden per produkt överstiger 100 kg/år, ska du även göra en produktanmälan.
  • Se till att produkterna utifrån innehåll är rätt klassificerade och rätt märkta. Märkningen ska vara på svenska.
  • Kontrollera om förpackningen ska vara barnskyddad eller ha taktil märkning.

Tre tips till dig som är konsument:

  • Läs alltid informationen på produkten, särskilt om den är märkt som farlig.
  • Ett enkelt sätt att hitta produkter som är mindre farliga för hälsa och miljö är att välja miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Förvara aldrig kemiska produkter så barn kan få tag i dem

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen