Visa alla nyheter

Ansökningar om bekämpningsmedel ska behandlas snabbare

Nyheter 2015-06-03

Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för att ansökningar om godkännanden av bekämpningsmedel ska behandlas snabbare. I handlingsplanen, som har överlämnats till Miljö- och energidepartementet, ingår att Kemikalieinspektionen ska förbättra informationen till företagen.

I maj riktade Justitiekanslern (JK) kritik mot Kemikalieinspektionen med anledning av att handläggningstiderna om produktgodkännanden och utvidgning av produktgodkännanden av bekämpningsmedel varit alltför långa.

Kemikalieinspektionen arbetar med flera insatser för att korta handläggningstiderna. Insatserna som hittills genomförts har lett till att Kemikalieinspektionen nu fattar fler beslut i ärenden om bekämpningsmedel. Under årets första fyra månader fattades 228 sådana beslut, vilket är mer än det totala antalet beslut under 2014.

I en handlingsplan som har överlämnats till Miljö- och energidepartementet redovisar nu Kemikalieinspektionen hur myndigheten kommer att fortsätta arbeta för att handläggningstiderna ska bli kortare. Åtgärderna som redovisas i handlingsplanen innefattar planering och uppföljning, verksamhetsstöd, kommunikation och förbättrade relationer med företag och branscher samt arbete med en effektivare process på myndigheten.

Kemikalieinspektionen gjorde en omorganisation som trädde i kraft 2013 där en särskild avdelning bildades med fokus på prövning av bekämpningsmedelsärenden. Sedan 2014 har fokus i den nya organisationen lagts på att utveckla en effektiv handläggning av ärenden genom fortsatt optimering av processer, stödsystem, arbetssätt och riskbedömning, samt på att tydliggöra roller och ansvar.

Kemikalieinspektionens handlingsplan för kortare handläggningstider

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen