Visa alla nyheter

Ändrade regler om upp­lös­bara för­pack­ning­ar för en­gångs­an­vänd­ning

Nyheter 2015-02-06

Från och med den 1 juni 2015 gäller särskilda krav på märkning och förpackning av flytande tvättmedel som är förpackade i engångskapslar.

CLP-förordningen ändras genom förordning (EU) nr 1297/2014. Ändringen gäller flytande tvättmedel för konsumentbruk i upplösbara förpackningar för engångsanvändning.

Skyddar barnen

Reglerna ändras till följd av ökat antal olyckor där barn har blivit skadade när de kommit i kontakt med tvättmedelskapslar av den typen.

De nya reglerna innebär bland annat att ytterförpackningen ska vara ogenomskinlig och försedd med en förslutning som försvårar för små barn att öppna den. Dessutom ställs särskilda krav på den upplösbara kapseln (plastfolien).Till exempel ska den innehålla ett bittermedel.

Träder i kraft

De nya reglerna gäller utöver de regler om upplösbara förpackningar som redan finns i bilaga I till CLP-förordningen och ska tillämpas senast från och med 1 juni 2015.

Reglerna innehåller en övergångstid för produkter som är klassificerade, märkta och förpackade före 1 juni 2015. För dessa produkter gäller inte de nya kraven förrän efter 31 december 2015.

Förordning (EU) nr 1297/2014

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen