Visa alla nyheter

Ändrade regler för anmälan av verksamt ämne i biocidprodukt

Nyheter 2015-03-23

Reglerna för arbetsprogrammet som gäller att granska alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter har ändrats och finns i en ny förordning.

I korthet innebär reglerna att om ingen har lämnat in en ansökan om att delta i gransk­ningen för att stödja ett ämne i kombination med en viss produkttyp, får ämnet inte ingå i biocidprodukter i den aktuella produkttypen inom EU. 

Om du vill använda ett verksamt ämne i en biocidprodukt som inte redan stöds i granskningsprogrammet måste du senast den 30 oktober 2015:

  • ansöka om att stödja en ämnesutvärdering
  • anmäla nanoformer av ett ämne
  • anmäla ny kombination av ämne och produkttyp.

Alla verksamma ämnen i kombination med produkttyp som ingår i gransk­nings­prog­rammet och som stöds av ett ansökande företag finns i förordningens bilaga II, del ett.

Förordning (EU) nr 1062/2014, granskningsförordningen

Läs mer om granskningsförordningen

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen