Visa alla nyheter

Säljare av växtskyddsmedel ska utbildas

Nyheter 2014-10-21

Nu behöver alla som distribuerar och säljer växtskyddsmedel skaffa en utbildning. Kemikalieinspektionen föreslår hur regeln ska införas i vår föreskrift KIFS 2008:3. Förlaget är på remiss till den 19 november.

Kemikalieinspektionen föreslår att länsstyrelserna ska erbjuda distributörer och försäljare den utbildning som krävs för att de ska få kunskaper om växtskyddsmedel.

Utbildningen ska baseras på en kursplan som beslutas av Kemikalieinspektionen.

Distributörerna ska uppfylla kraven på utbildningsbevis senast den 26 november 2015. Kemikalieinspektionen beräknar att distributörerna kan anmäla sig till utbildningen under början av år 2015. 

Bakgrund

Kravet på utbildning finns i EU:s direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel (direktiv 2009/128/EG) och har i Sverige införts i den svenska bekämpningsmedelsförordningen (förordning 2014:425 om bekämpningsmedel).

Läs mer om utbildning för dig som säljer växtskyddsmedel

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen