Visa alla nyheter

Rapportera till Kemikalieinspektionens produktregister senast den 28 februari

Nyheter 2014-01-24

Företag som anmäler verksamhet och produkter till Kemikalie­inspek­tionens produktregister ska rapportera för år 2013 senast den 28 februari.

I dagarna har vi skickat ut en anmodan till de företag som har anmält produkter som ska rapporteras. Anmodan ersätter våra tidigare utskick av "Kvittenslistan" och "Årsredovisning bekämpningsmedel".

I år skickas inte redovisningsunderlaget ut med brev utan görs tillgängligt elektroniskt. Den som är redovisningsansvarig kan använda vår tjänst Elektronisk produktanmälan eller logga in på den webbplats som anges i anmodan, med hjälp av de uppgifter som finns i anmodan.

Den anmodan som skickats ut finns i tre versioner:

svenska företag utan e-tjänst        

svenska företag med e-tjänst

utländska företag (engelsk)

Om ni inte har fått anmodan, eller om du ser fel i redovisningsunderlaget kontakta produktregistret.

Själva redovisningen av produkter och volymer ska ske i redovisningsunderlaget som är gemensamt för kemiska produkter och bekämpningsmedel. Bekämpningsmedelsprodukter kan ännu inte rapporteras via tjänsten Elektronisk produktanmälan utan måste redovisas i det webbaserade redovisningsunderlaget.

Notera att namnet på produkter som angetts vara för Yrkesmässig användning inte skrivs ut i redovisningsunderlaget av sekretesskäl. För att identifiera produkterna ber vi er kontrollera A-numret. Om ni vet att ni behöver ändra angiven information för produkter som angivits vara för yrkesmässig användning och inte kan identifiera produkterna, kontakta produktregistret.

Skälet att vi valt att ändra på formen för rapporteringen är att vi vill effektivisera och höja kvaliteten på rapporteringen genom att införa ett elektroniskt ärendeflöde. Målet är att förenkla för användarna och samtidigt säkerställa en hög säkerhetsnivå.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen