Visa alla nyheter

Nya åtgärder för giftfri vardag

Nyheter 2014-06-17

Hormonstörande ämnen, högfluorerade ämnen och allergiframkallande ämnen blir fokus för Kemikalieinspektionens arbete de närmaste fem åren.

– Vi har identifierat stora utmaningar inför framtiden och för att möta dem krävs ett ökat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer i samhället. Därför ska vi satsa på att bygga upp nätverk för myndigheter och forskare och föra fler dialoger med näringslivet, sa Jan Hammar, när han lämnade över Kemikalieinspektionens handlingsplan för giftfri vardag 2015-2020 till regeringen.

Hormonstörande ämnen kan påverka vår förmåga att få barn. Högfluorerade ämnen är en grupp ämnen som är extremt svårnedbrytbara och kan orsaka långsiktiga problem i miljön och allergi är en av västvärldens största folksjukdomar. Det är vanligt att konsumenter drabbas av allergiska besvär från kemiska ämnen i varor som kläder och skor.

Fortsatt fokus på barn

Under 2011-2014 ökade vi antalet inspektioner och utredningar om ämnen som finns i barns närhet och lämnade flera underlag till EU om förbud och begränsningar i EU:s kemikalielagstiftning. Detta arbeta ska utvecklas vidare.

– Komplexa leverantörskedjor talar för att det behövs ett ökat samarbete inom EU när det gäller inspektioner, säger Jan Hammar.

Utveckla lagar

Men den viktigaste åtgärden är fortfarande att utveckla EU-lagstiftningen.

– Att utveckla EU:s regler är det enskilt viktigaste området för att få till stånd en effektiv och förebyggande kemikaliekontroll. Vi fokuserar på barn eftersom de är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier. Om vi lyckas skydda barnen så skyddar vi även vuxna, säger Jan Hammar.

Kemikalieinspektionens bedömning är att EU:s kemikalielagstiftning Reach behöver förbättras på flera sätt. Förslag på förändringar har vi nyligen redovisat i en tidigare rapport till regeringen (rapport 4/14). Ett problem som vi pekar på är att det bör vara möjligt att kunna riskbedöma och riskbegränsa hela grupper av kemikalier, istället för ett ämne i taget. Aktuella exempel där det skulle behövas är hormonstörande ämnen och högfluorerade ämnen.

Rapport 5/14 – Handlingsplan för giftfri vardag 2015-2020

Rapport 4/14 – Utveckla och effektivisera Reach

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen