Visa alla nyheter

Maskeradkläder för barn analyserades

Nyheter 2014-03-10

Kemikalieinspektionen har analyserat 84 maskerad- och utklädningsdräkter för barn.

Följande kemiska ämnen eftersöktes:

  • azofärgämnen i tyger
  • kadmium och bly i plastdelar, konstläder och plastförpackningar
  • ftalater i plastdetaljer av PVC eller konstläder (masker, väst, plånbok)

Resultat

Två plagg innehöll för höga halter av ej tillåtna azofärgämnen, fem förpackningar gjorda av PVC innehöll för höga halter kadmium och åtta plastdetaljer på dräkterna (masker eller andra tillbehör till dräkterna) innehöll för höga halter av ftalater som inte är tillåtna i leksaker, främst DEHP. I en av plastdetaljerna (konstläder) överskreds också migrationsgränsen för kadmium, det vill säga detaljen i dräkten läckte ut för mycket kadmium i luften.

Sammanlagt var det 14 av 84 produkter som inte uppfyllde regelverket. Produkterna har stoppats från fortsatt försäljning och överträdelserna har anmälts till miljöåklagare. Varorna köptes in från 22 leverantörer, både i butiker och från internet. 

Fakta

Azofärgämnen kan finnas i textilier som färgämne. Vissa azofärgämnen kan brytas ned till cancerframkallande akrylaminer och är därför förbjudna inom EU. Vissa är också allergiframkallande.

Ftalater används som mjukgörare i bland annat plasttryck. Ftalaterna DEHP, DBP och BBP kan påverka balansen av vissa hormoner i kroppen och skada fortplantningsförmågan. DEHP, DBP och BBP är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar. Ftalaterna DINP, DIDP och DNOP är förbjudna att användas i leksaker och barnvårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen. DIBP finns upptaget på kandidatförteckningen.

Kadmium kan finnas i plastförpackningar eller plastdelar på varorna. Kadmium är ett cancerframkallande ämne och är giftigt för vattenmiljön. Det lagras i kroppen länge och om man får i sig mycket kan det ge sämre njurfunktion och leda till benskörhet. Det finns regler för hur mycket kadmium som får finnas i till exempel leksaker, plast och smycken.

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen