Visa alla nyheter

Kemikalieinspektionen har granskat biologiska bekämpningsmedel med mikroorganismer

Nyheter 2014-03-04

Under 2013 inspekterade Kemikalieinspektionen företag som säljer biologiska bekämpningsmedel som innehåller mikroorganismer.

Vi kontrollerade:

  • märkning
  • om företagen gjort anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
  • om företagen i sin reklam anger att medlet ska användas med försiktighet
  • om företagen följer regler som säger att förpackningar för bekämpningsmedel inte får associera till något ät- eller drickbart.

Ett fall anmäldes till åklagare. Det gällde en biocidprodukt som sålts utan den särskilda märkning som innehåller instruktioner för hur medlet ska användas.

Övriga brister som upptäcktes var att uppgifter ibland saknades i märkningen. Alla företag hade inte anmält sin verksamhet eller sina produkter till produktregistret. Reglerna i växtskyddsmedelsförordningen som säger att man i reklamen måste ange att medlet ska användas med försiktighet följdes inte alls. I samband med inspektionerna rättade företagen till bristerna.

Slutsatser från inspektionerna

Biologiska bekämpningsmedel ska endast vara märkta med särskild märkning enligt förordning (EU) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel eller förordning (EU) nr 582/2012 om biocidprodukter. Produkter som märkts i enlighet med direktiv 91/414/EEG (växtskyddsmedelsdirektivet) får fortsätta att släppas ut på marknaden till och med 14 juni 2015. Märkning enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7) gäller endast kemiska produkter och kemiska bekämpningsmedel; alltså inte biologiska bekämpningsmedel.

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006, artikel 31 och bilaga 2, omfattar endast kemiska produkter och kemiska bekämpningsmedel; alltså inte biologiska bekämpningsmedel.

Tillverkare och den som svarar för att föra in kemiska produkter och biotekniska organismer till Sverige måste anmäla detta till Kemikalieinspektionens produktregister. Den som i eget namn förpackar, packar om eller ändrar namn på kemiska produkter eller biotekniska organismer ska också anmäla det till produktregistret. Skyldigheten gäller införsel såväl från länder i EU som från länder utanför EU (se 4 § i Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt 3 kap. i Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2008:2).

Biologiska bekämpningsmedel

Biotekniska organismer är levande mikroorganismer (bakterier, virus eller svampar) eller makroorganismer (nematoder, insekter eller spindeldjur). Dessa biologiska bekämpningsmedel är skadeorganismens naturliga fiender.

Intresset för biologiska bekämpningsmedel ökat med ökad miljömedvetenhet. Biologiska bekämpningsmedel används främst vid odling av grönsaker och prydnadsväxter i växthus. De används ofta tillsammans med kemiska bekämpningsmedel. Det finns både produkter för yrkesanvändning och för konsumenter. I likhet med kemiska bekämpningsmedel ska biologiska bekämpningsmedel vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få användas och säljas.

Läs mer om biologiska bekämpningsmedel

Prenumerera på nyheter från Kemikalieinspektionen